"Мэнэн 225км" олон өдрийн гүйлт

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Saturday, June 15, 2019 to Friday, June 21, 2019

Мэнэнгийн тал, Матад сум, Дорнод аймаг.Б.Батхүү 99582105