Элсний марафон

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Saturday, September 14, 2019

Өмнөговь аймаг, Хонгорын элс