12-24 цагийн гүйлтийн Залуучууд, Ахмадын УАШТ

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Saturday, August 19, 2017 to Sunday, August 20, 2017

Засгийн газрын 2009 оны 1-р сарын 7-ны өдрийн 05 тоот тогтоолыг үндэслэн хүн амын дунд нийтийн биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэн, суртачилах, гүйлт чийрэгжүүлэлтийн  үйл ажиллагааг тогтмолжуулан, хөдөлгөөний хомсдолоос урьдчилан сэргийлэх, эрүүл мэндийг дэмжих, эх орондоо хэт холын марафон гүйлтийг олон улсын түвшинд нийцүүлэн хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах, гүйлт сонирхогчдыг урамшуулах, тэсвэр хатуужил, өөрийн дотоод нөөц боломжоо нэмэгдүүлэх зэрэг бие бялдрын болон оюун санааны өв тэгш байдлыг төлөвшүүлэхэд оршино.Хамрах хүрээ: Марафон гүйлтээр хичээллэдэг гадаад дотоодын тамирчид, ард иргэд.