"ОНГИЙН ЖАВАР" мөсний баяр зохион байгуулагдана.

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Friday, February 2, 2018

Өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, үндэсний уламжлалт мөсний наадгай тоглоомыг сурталчлан таниулах, нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх зорилгоор иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, хамт олныг амралтын өдрийг цэвэр агаарт үр дүнтэй өнгөрүүлэх зорилгоор "Онгийн жавар" арга хэмжээ 5 төрлөөр зохион байгуулагдана.