Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дунд зохион явуулах суугаа волейболын тэмцээн

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Saturday, November 18, 2017

Жил бүрийн 12 дугаар сарын 03-нд болдог Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдрийг угтаж аймгийн хэмжээнд зохион явуулж байгаа сарын аяны хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дунд зохиогдоно.