ОУ-ын Эмэгтэйчүүдийн баярт зориулсан "Мартын 8" 2018 оны ӨХТ-ын тэмцээн

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Tuesday, March 6, 2018