Улаанбаатар хотын Аварга шалгаруулах Өндөр хурдны Телеграфын тэмцээн

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Saturday, May 19, 2018