"Хаврын тэргүүн" Радио сонирхогчийн чиглэл олох тэмцээн

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Saturday, May 26, 2018

Эхлэн суралцагч, бага зэрэгтэй тамирчид оролцоно.