ОУ-ын "AADX Contest CW" тэмцээн

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Saturday, June 16, 2018 to Sunday, June 17, 2018

Дэлхий дахины хэмжээнд 3.5, 7, 14, 21, 28 МГц-ийн үелзэлүүдэд CW төрлөөр зохиогдоно.