Олимпын одод олон улсын хүүхдийн 7-р тэмцээн

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Thursday, August 10, 2017 to Saturday, August 12, 2017