Сонирхогчдын Лигийн тэмцээн

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Sunday, October 8, 2017 to Tuesday, October 10, 2017