MGU -225km олон улсын тэмцээн

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Friday, June 23, 2017 to Saturday, July 1, 2017

Тэмцээний ерөнхий мэдээлэлУралдааны зам: 225кмУБ-Өмнөговь-Хонгорын элс-Баян заг-Онгийн тал-УБ