Бүх нийтийн 5-н төрөлтийн тэмцээн

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Saturday, October 21, 2017