Бага ангийн багш нар спортоор өрсөлдөнө.

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Thursday, March 23, 2017 to Friday, March 24, 2017

Засгийн газрын 2010 оны 34-р тогтоолын хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Арвайхээр сумын ЕБ-ын 1-р сургуультай хамтран "Шинэ зуун бүс"-ийн төвийн сургуулиудын бага ангийн багш нарын дунд спортын 4-н төрөлт тэмцээнийг зохион байгуулна.