ТАХ-ын тэмцээн

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Thursday, June 29, 2017 to Saturday, July 1, 2017