Тамирчдын баярын тэмдэглэн өнгөрүүлэх

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Saturday, July 1, 2017