"СПОРТЛОГ АНГИ" тэмцээн

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Thursday, October 5, 2017 to Tuesday, October 31, 2017

Ерөнхий боловсролын сургуулийн 8-9 ангийн сурагчдын дунд зохиогдох тэмцээн