Дэлхийн алхалтын өдөр

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Saturday, October 7, 2017

"Дэлхийн алхалтын өдөр"  өдөрлөг