Цэрэгжсэн байгууллагуудын АШТ

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Monday, March 12, 2018 to Friday, March 16, 2018