Шүүгчийн сургалт

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Friday, October 6, 2017 to Sunday, October 8, 2017

Монголын волейболын холбооны шүүгчдийн зөвлөлөөс зохион байгуулж буй дотоодын шүүгчийн сургалт.