Аймгийн аварга шалгаруулах Бокс, Волейбол, Ширээний теннис

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Thursday, March 1, 2018 to Saturday, March 3, 2018