Eastern Asian Zonal 3.3 Chess Championship 2019 women Eastern Asian Zonal 3.3 Chess Championship 2019 women
Eastern Asian Zonal 3.3 Chess Championship 2019 women
Огноо:
2019-04-07 Эхлэх 2019-04-15 Дуусах

Танилцуулга

Багууд

Багийн мэдээлэл байхгүй байна

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Тоглолтын мэдээлэл байхгүй байна

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: