Хүүхдийн Спортын Их Наадам 2019 18 эм Хүүхдийн Спортын Их Наадам 2019 18 эм
Хүүхдийн Спортын Их Наадам 2019 18 эм
Огноо:
2019-09-10 Эхлэх 2019-09-15 Дуусах

Танилцуулга

Багууд

Багийн мэдээлэл байхгүй байна

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Тоглолтын мэдээлэл байхгүй байна

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: