Үндэсний сурын аймгийн аварга шалгаруулах  тэмцээн Үндэсний сурын аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн