Хаялага нуурийн жавар Хаялага нуурийн жавар
Хаялага нуурийн жавар
Огноо:
2019-01-12 Эхлэх 2019-01-13 Дуусах

Танилцуулга

27 байгууллага 500 гаруй ажилчид оролцсон

Багууд

Баг Улс Аймаг/хот
1 Өдөрлөг Монгол Говьсүмбэр

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Тоглолтын мэдээлэл байхгүй байна

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: