Олон улсын тэшүүрчдийн уралдаан Олон улсын тэшүүрчдийн уралдаан
Олон улсын тэшүүрчдийн уралдаан
Огноо:
1980-03-13 Эхлэх 1980-03-14 Дуусах

Танилцуулга Файл татах

Багууд

Багийн мэдээлэл байхгүй байна

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Тоглолтын мэдээлэл байхгүй байна

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: