Монголын Бүх Ард Түмний XII Спартакиад Монголын Бүх Ард Түмний XII Спартакиад
Монголын Бүх Ард Түмний XII Спартакиад
Огноо:
2008-02-15 Эхлэх 2008-02-16 Дуусах

Танилцуулга Файл татах

Багууд

Багийн мэдээлэл байхгүй байна

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Тоглолтын мэдээлэл байхгүй байна

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: