"ЭРҮҮЛ ЗҮРХ ЭРҮҮЛ ХӨДӨЛГӨӨН ЭРҮҮЛ ЁС ЗҮЙ" төсөл "ЭРҮҮЛ ЗҮРХ ЭРҮҮЛ ХӨДӨЛГӨӨН ЭРҮҮЛ ЁС ЗҮЙ" төсөл
"ЭРҮҮЛ ЗҮРХ ЭРҮҮЛ ХӨДӨЛГӨӨН ЭРҮҮЛ ЁС ЗҮЙ" төсөл
Огноо:
2019-09-28 Эхлэх 2019-09-29 Дуусах

Танилцуулга

50 гаруй тамирчид оролцсон

Багууд

Багийн мэдээлэл байхгүй байна

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Тоглолтын мэдээлэл байхгүй байна

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: