"ЭРҮҮЛ БИЕ-САРУУЛ УХААН-ЭРҮҮЛ ХӨДӨЛГӨӨН 60" -2019 "ЭРҮҮЛ БИЕ-САРУУЛ УХААН-ЭРҮҮЛ ХӨДӨЛГӨӨН 60" -2019
"ЭРҮҮЛ БИЕ-САРУУЛ УХААН-ЭРҮҮЛ ХӨДӨЛГӨӨН 60" -2019
Огноо:
2019-11-09 Эхлэх 2019-11-10 Дуусах

Танилцуулга

14 багийн 224 оролцогчид оролцсон

Багууд

Баг Улс Аймаг/хот
1 Дасгал хөдөлгөөн Монгол Говьсүмбэр

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Тоглолтын мэдээлэл байхгүй байна

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: