ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН 16 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ААШТ-ИЙ УРЬДЧИЛСАН ШАТ, УЛААНБААТАР ХОТ МОНГОЛ УЛС ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН 16 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ААШТ-ИЙ УРЬДЧИЛСАН ШАТ, УЛААНБААТАР ХОТ МОНГОЛ УЛС
ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН 16 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ААШТ-ИЙ УРЬДЧИЛСАН ШАТ, УЛААНБААТАР ХОТ МОНГОЛ УЛС
Огноо:
2018-09-15 Эхлэх 2018-09-19 Дуусах

Танилцуулга Файл татах

ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН 16 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ААШТ-ИЙ УРЬДЧИЛСАН ШАТ, УЛААНБААТАР ХОТОД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН БӨГӨӨД ХЭСЭГТ МОНГОЛ ПАКИСТАН ХОНГ КОНГ ЛАОС ЭНЭТХЭГ УЛСУУДЫН 16 НАСНЫ ЭМЭГТЭЙ БАГУУД ОРОЛЦСОН БОЛНО.

Багууд

Багийн мэдээлэл байхгүй байна

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Тоглолтын мэдээлэл байхгүй байна

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: