2020 ОНЫ АЗИЙН 19 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ АШТ ИЙ УРЬДЧИЛСАН ШАТ - ХО ЧИ МИН ХОТ, ВЬЕТНАМ 2020 ОНЫ АЗИЙН 19 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ АШТ ИЙ УРЬДЧИЛСАН ШАТ - ХО ЧИ МИН ХОТ, ВЬЕТНАМ
2020 ОНЫ АЗИЙН 19 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ АШТ ИЙ УРЬДЧИЛСАН ШАТ - ХО ЧИ МИН ХОТ, ВЬЕТНАМ
Огноо:
2019-11-03 Эхлэх 2019-11-07 Дуусах

Танилцуулга Файл татах

2020 ОНЫ АЗИЙН 19 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ АШТ ИЙ УРЬДЧИЛСАН ШАТ - ВЬЕТНАМ УЛСЫН ХО ЧИ МИН ХОТОД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН ХЭСЭГТ МОНГОЛ, ВЬЕТНАМ, ЯПОН, ГУАМ УЛСУУДЫН БАГ ТАМИРЧИД БАГТСАН БОЛНО.

Багууд

Багийн мэдээлэл байхгүй байна

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Тоглолтын мэдээлэл байхгүй байна

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: