Үндэсний Нэгдүгээр Лиг Үндэсний Нэгдүгээр Лиг
Үндэсний Нэгдүгээр Лиг
Огноо:
2021-03-27 Эхлэх 2021-09-26 Дуусах

Танилцуулга

Монголын Хөлбөмбөгийн Холбооноос зохион байгуулдаг гадаа талбайн насанд хүрэгчидийн /эрэгтэй/ үндсэн гурван лигийн 2-р түвшин юм. Нийт 10 баг тойргийн зарчмаар тоглох бөгөөд, нэг баг нийтдээ 18 удаа тоглолтонд оролцох бөгөөд улиралын төгсгөлд хамгийн өндөр оноо авсан баг Үндэсний Дээд Лигт шууд дэвших эрх олгогддог бол 2-р байрт орсон баг Үндэсний Дээд лигийн 9-р байранд орсон багтай 2 тойрог тоглолт хийн дэвших үгүйгээ шийддэг.

Багууд

Баг Улс Аймаг/хот
1 ХОВД ФС Монгол Ховд
2 ТӨВ БУГАНУУД ФС Монгол Төв
3 ДМЮ ФС Монгол Улаанбаатар
4 АЛДАРЫН ДАЙЧИД ФС Монгол Улаанбаатар
5 Ховд Вестерн ФС Монгол Ховд
6 ДЭРЭН 2 ФС Монгол Улаанбаатар
7 ХАД ФС Монгол Сүхбаатар
8 HUNTERS FC Монгол Улаанбаатар
9 ХӨХ ЧОНОНУУД Монгол Дархан-Уул
10 ХАН-УУЛ ФС Монгол Улаанбаатар

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Оролцогчид Ангилал Хэсэг Үе Огноо
1 ДЭРЭН 2 ФС, АЛДАРЫН ДАЙЧИД ФС Эрэгтэй 0 2021-08-06 16:00
2 ХӨХ ЧОНОНУУД, Ховд Вестерн ФС Эрэгтэй 2 2021-08-06 19:00
3 ХАД ФС, ДМЮ ФС Эрэгтэй 3 2021-08-07 10:00
4 HUNTERS FC, ТӨВ БУГАНУУД ФС Эрэгтэй 4 2021-08-07 12:00
5 ХОВД ФС, ХАН-УУЛ ФС Эрэгтэй 5 2021-08-08 09:00
6 ТӨВ БУГАНУУД ФС, ХОВД ФС Эрэгтэй 6 2021-08-13 19:00
7 АЛДАРЫН ДАЙЧИД ФС, ХӨХ ЧОНОНУУД Эрэгтэй 7 2021-08-14 09:00
8 ХАН-УУЛ ФС, ДЭРЭН 2 ФС Эрэгтэй 8 2021-08-14 12:00
9 Ховд Вестерн ФС , ХАД ФС Эрэгтэй 9 2021-08-14 15:00
10 ДМЮ ФС, HUNTERS FC Эрэгтэй 10 2021-08-16 18:00
11 ХАД ФС, АЛДАРЫН ДАЙЧИД ФС Эрэгтэй 11 2021-09-19 18:00
12 ТӨВ БУГАНУУД ФС, ХАН-УУЛ ФС Эрэгтэй 12 2021-08-21 12:00
13 ХӨХ ЧОНОНУУД, ДЭРЭН 2 ФС Эрэгтэй 14 2021-12-23 16:00
14 ХОВД ФС, ДМЮ ФС Эрэгтэй 15 2021-08-23 19:00
15 ХАН-УУЛ ФС, ХӨХ ЧОНОНУУД Эрэгтэй 16 2021-08-28 10:00
16 ДЭРЭН 2 ФС, ХАД ФС Эрэгтэй 17 2021-08-28 13:00
17 ДМЮ ФС, ТӨВ БУГАНУУД ФС Эрэгтэй 18 2021-08-28 16:00
18 Ховд Вестерн ФС , ХОВД ФС Эрэгтэй 19 2021-08-30 19:00
19 АЛДАРЫН ДАЙЧИД ФС, HUNTERS FC Эрэгтэй 20 2021-08-31 19:00
20 ДМЮ ФС, ХАН-УУЛ ФС Эрэгтэй 21 2021-09-03 19:00
21 ХАД ФС, ХӨХ ЧОНОНУУД Эрэгтэй 22 2021-09-04 10:00
22 ХОВД ФС, АЛДАРЫН ДАЙЧИД ФС Эрэгтэй 23 2021-09-04 13:00
23 HUNTERS FC, ДЭРЭН 2 ФС Эрэгтэй 24 2021-09-04 16:00
24 ТӨВ БУГАНУУД ФС, Ховд Вестерн ФС Эрэгтэй 25 2021-09-04 19:00
25 Ховд Вестерн ФС , ДМЮ ФС Эрэгтэй 26 2021-09-07 16:00
26 ХӨХ ЧОНОНУУД, HUNTERS FC Эрэгтэй 27 2021-09-07 19:00
27 ХАН-УУЛ ФС, ХАД ФС Эрэгтэй 28 2021-09-09 16:00
28 АЛДАРЫН ДАЙЧИД ФС, ТӨВ БУГАНУУД ФС Эрэгтэй 29 2021-09-09 19:00
29 ДЭРЭН 2 ФС, ХОВД ФС Эрэгтэй 30 2021-09-10 19:00
30 ДМЮ ФС, АЛДАРЫН ДАЙЧИД ФС Эрэгтэй 31 2021-09-13 19:00
31 Ховд Вестерн ФС , ХАН-УУЛ ФС Эрэгтэй 32 2021-09-16 16:00
32 HUNTERS FC, ХАД ФС Эрэгтэй 33 2021-09-16 19:00
33 ХОВД ФС, ХӨХ ЧОНОНУУД Эрэгтэй 34 2021-09-19 16:00
34 ТӨВ БУГАНУУД ФС, ДЭРЭН 2 ФС Эрэгтэй 35 2021-09-19 19:00
35 ДЭРЭН 2 ФС, ДМЮ ФС Эрэгтэй 36 2021-09-25 19:00
36 ХӨХ ЧОНОНУУД, ТӨВ БУГАНУУД ФС Эрэгтэй 37 2021-09-25 11:30
37 ХАД ФС, ХОВД ФС Эрэгтэй 0 2021-09-25 14:00
38 АЛДАРЫН ДАЙЧИД ФС, Ховд Вестерн ФС Эрэгтэй 39 2021-09-25 16:00
39 ХАН-УУЛ ФС, HUNTERS FC Эрэгтэй 40 2021-09-25 19:00
40 АЛДАРЫН ДАЙЧИД ФС, ХАН-УУЛ ФС Эрэгтэй 0 2021-09-28 16:00
41 ДМЮ ФС, ХӨХ ЧОНОНУУД Эрэгтэй 42 2021-09-28 19:00
42 Ховд Вестерн ФС , ДЭРЭН 2 ФС Эрэгтэй 43 2021-08-30 19:00
43 ТӨВ БУГАНУУД ФС, ХАД ФС Эрэгтэй 44 2021-10-02 16:30
44 ХОВД ФС, HUNTERS FC Эрэгтэй 45 2021-10-02 19:00
45 ТӨВ БУГАНУУД ФС, Ховд Вестерн ФС Эрэгтэй 46 2021-10-04 19:00
46 ХОВД ФС, HUNTERS FC Эрэгтэй 47 2021-10-05 19:00
47 HUNTERS FC, ТӨВ БУГАНУУД ФС Эрэгтэй 48 2021-10-08 19:00
48 Ховд Вестерн ФС , HUNTERS FC Эрэгтэй 50 2021-10-15 17:30
49 ХОВД ФС, ТӨВ БУГАНУУД ФС Эрэгтэй 51 2021-10-15 18:00

Медаль

Медаль Баг/тамирчин Баг # Ангилал
1
G
ХОВД ФС 1 Эрэгтэй
2
S
ТӨВ БУГАНУУД ФС 2 Эрэгтэй
3
B
ДМЮ ФС 3 Эрэгтэй
Хуваалцах: