Аймгийн хурц арслан Д.Рэнцэндоржийн нэрэмжит тэмцээн Аймгийн хурц арслан Д.Рэнцэндоржийн нэрэмжит тэмцээн
Аймгийн хурц арслан Д.Рэнцэндоржийн нэрэмжит тэмцээн
Огноо:
2018-05-14 Эхлэх 2018-05-14 Дуусах

Танилцуулга

5насны ангилалтай явагдсан

Багууд

Багийн мэдээлэл байхгүй байна

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Тоглолтын мэдээлэл байхгүй байна

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: