"Идэрчүүдийн аварга шалгаруулах тэмцээн" U-15, U-17 "Идэрчүүдийн аварга шалгаруулах тэмцээн" U-15, U-17
"Идэрчүүдийн аварга шалгаруулах тэмцээн" U-15, U-17
Огноо:
2017-04-21 Эхлэх 2017-04-28 Дуусах

Танилцуулга

8багийн дунд явагдсан

Багууд

Багийн мэдээлэл байхгүй байна

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Тоглолтын мэдээлэл байхгүй байна

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: