Чойр хөгжлийн лиг-2016 Чойр хөгжлийн лиг-2016
Чойр хөгжлийн лиг-2016
Огноо:
2016-03-12 Эхлэх 2016-06-18 Дуусах

Танилцуулга

3сарын хугацаанд 2төрлөөр зохион байгуулсан

Багууд

Багийн мэдээлэл байхгүй байна

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Тоглолтын мэдээлэл байхгүй байна

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: