Байгууллагын албан хаагчдын дундах тэмцээн Байгууллагын албан хаагчдын дундах тэмцээн
Байгууллагын албан хаагчдын дундах тэмцээн
Огноо:
2016-04-28 Эхлэх 2016-04-28 Дуусах

Танилцуулга

1,2,3 байр шалгаргуулж мөнгөн шагналаар шагнасан

Багууд

Багийн мэдээлэл байхгүй байна

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Тоглолтын мэдээлэл байхгүй байна

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: