"Усаар чийрэгжье"-2016 "Усаар чийрэгжье"-2016
"Усаар чийрэгжье"-2016
Огноо:
2016-11-20 Эхлэх 2016-11-20 Дуусах

Танилцуулга

60 гаруй атмирчин оролцсон

Багууд

Багийн мэдээлэл байхгүй байна

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Тоглолтын мэдээлэл байхгүй байна

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: