дэлхийн цагаан таягтны өдрөөр Дархан-Уул аймгийн салбар холбоо жил бүр уламжлал болгон зохион явуулдаг. дэлхийн цагаан таягтны өдрөөр Дархан-Уул аймгийн салбар холбоо жил бүр уламжлал болгон зохион явуулдаг.
дэлхийн цагаан таягтны өдрөөр Дархан-Уул аймгийн салбар холбоо жил бүр уламжлал болгон зохион явуулдаг.
Огноо:
2020-10-02 Эхлэх 2020-10-02 Дуусах

Танилцуулга

Дэлхийн цагаантаягтны эрхийг хамгаалах өдөрт зориулсан Дарханы Харааны бэрхшээлтэй иргэдтамирчдын дунд шатар, даам, дардас гэсэн 3 төрлийн зохион явуулж 35-н тамирчиноролцож.

Багууд

Багийн мэдээлэл байхгүй байна

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Тоглолтын мэдээлэл байхгүй байна

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: