Ширээний теннис 2018 оны аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн Ширээний теннис 2018 оны аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн
Ширээний теннис 2018 оны аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн
Огноо:
2018-01-03 Эхлэх 2018-01-05 Дуусах

Танилцуулга

Багууд

Багийн мэдээлэл байхгүй байна

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Тоглолтын мэдээлэл байхгүй байна

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: