Ширээний теннисний насанд хүрэгчдийн 2018 оны аварга Ширээний теннисний насанд хүрэгчдийн 2018 оны аварга
Ширээний теннисний насанд хүрэгчдийн 2018 оны аварга
Огноо:
2018-10-05 Эхлэх 2018-10-07 Дуусах

Танилцуулга

Багууд

Багийн мэдээлэл байхгүй байна

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Тоглолтын мэдээлэл байхгүй байна

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: