Сагсан бөмбөгийн "Үе тэнгийхэн" 2018 оны аварга шалгаруулах тэмцээн Сагсан бөмбөгийн "Үе тэнгийхэн" 2018 оны аварга шалгаруулах тэмцээн
Сагсан бөмбөгийн "Үе тэнгийхэн" 2018 оны аварга шалгаруулах тэмцээн
Огноо:
2018-01-09 Эхлэх 2018-01-11 Дуусах

Танилцуулга

Багууд

Багийн мэдээлэл байхгүй байна

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Тоглолтын мэдээлэл байхгүй байна

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: