Үндэсний бөхийн барилдаан баруун сумдын аварга 2018 оны аварга Үндэсний бөхийн барилдаан баруун сумдын аварга 2018 оны аварга
Үндэсний бөхийн барилдаан баруун сумдын аварга 2018 оны аварга
Огноо:
2018-10-01 Эхлэх 2018-10-05 Дуусах

Танилцуулга

Багууд

Багийн мэдээлэл байхгүй байна

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Тоглолтын мэдээлэл байхгүй байна

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: