Монгол улсын спортын мастер Н. Ганзоригийн нэрэмжит хамгийн хурдан гүйгч хүүхэд шалгаруулах тэмцээн Монгол улсын спортын мастер Н. Ганзоригийн нэрэмжит хамгийн хурдан гүйгч хүүхэд шалгаруулах тэмцээн
Монгол улсын спортын мастер Н. Ганзоригийн нэрэмжит хамгийн хурдан гүйгч хүүхэд шалгаруулах тэмцээн
Огноо:
2017-04-14 Эхлэх 2017-04-16 Дуусах

Танилцуулга

Багууд

Багийн мэдээлэл байхгүй байна

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Тоглолтын мэдээлэл байхгүй байна

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: