Шагайн харваа 2017 оны аймгийн аварга шагаруулах тэмцээн /Өсвөр үе/ Шагайн харваа 2017 оны аймгийн аварга шагаруулах тэмцээн /Өсвөр үе/
Шагайн харваа 2017 оны аймгийн аварга шагаруулах тэмцээн /Өсвөр үе/
Огноо:
2017-04-27 Эхлэх 2021-04-29 Дуусах

Танилцуулга

Багууд

Багийн мэдээлэл байхгүй байна

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Тоглолтын мэдээлэл байхгүй байна

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: