2017 оны өсвөр үеийн  аймгийн аварга шалагаруулах Байт сурын тэмцээн 2017 оны өсвөр үеийн аймгийн аварга шалагаруулах Байт сурын тэмцээн
2017 оны өсвөр үеийн  аймгийн аварга шалагаруулах Байт сурын тэмцээн
Огноо:
2017-04-28 Эхлэх 2021-04-30 Дуусах

Танилцуулга

Багууд

Багийн мэдээлэл байхгүй байна

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Тоглолтын мэдээлэл байхгүй байна

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: