Даланзадгад сумын аварга шалгаруулах шатар тэмцээн өсвөр үе Даланзадгад сумын аварга шалгаруулах шатар тэмцээн өсвөр үе
Даланзадгад сумын аварга шалгаруулах шатар тэмцээн өсвөр үе
Огноо:
2017-01-14 Эхлэх 2017-01-14 Дуусах

Танилцуулга

Багууд

Багийн мэдээлэл байхгүй байна

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Тоглолтын мэдээлэл байхгүй байна

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: