Баруун сумдын аварга шалгаруулах барилдаан Баруун сумдын аварга шалгаруулах барилдаан
Баруун сумдын аварга шалгаруулах барилдаан
Огноо:
2019-10-01 Эхлэх 2019-10-05 Дуусах

Танилцуулга

Багууд

Багийн мэдээлэл байхгүй байна

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Тоглолтын мэдээлэл байхгүй байна

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: