Шатрын 2019 оны НХ аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн Шатрын 2019 оны НХ аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн
Шатрын 2019 оны НХ аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн
Огноо:
2019-04-04 Эхлэх 2019-04-06 Дуусах

Танилцуулга

Багууд

Багийн мэдээлэл байхгүй байна

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Тоглолтын мэдээлэл байхгүй байна

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: