Ширээний теннсний ахмадын 2019 оны аймгийн аварга Ширээний теннсний ахмадын 2019 оны аймгийн аварга
Ширээний теннсний ахмадын 2019 оны аймгийн аварга
Огноо:
2019-09-29 Эхлэх 2019-09-29 Дуусах

Танилцуулга

Багууд

Багийн мэдээлэл байхгүй байна

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Тоглолтын мэдээлэл байхгүй байна

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: