Хөнгөн атлетикийн ахмад" Мастер"-уудийн 2019 оны аварга шалгаруулах тэмцээн 100м,1500м, бөөрөнцөг, зээрэнцэг, уртын харайлт Хөнгөн атлетикийн ахмад" Мастер"-уудийн 2019 оны аварга шалгаруулах тэмцээн 100м,1500м, бөөрөнцөг, зээрэнцэг, уртын харайлт
Хөнгөн атлетикийн ахмад" Мастер"-уудийн 2019 оны аварга шалгаруулах тэмцээн 100м,1500м, бөөрөнцөг, зээрэнцэг, уртын харайлт
Огноо:
2019-09-29 Эхлэх 2019-09-29 Дуусах

Танилцуулга

Багууд

Багийн мэдээлэл байхгүй байна

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Тоглолтын мэдээлэл байхгүй байна

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: