Хөнгөн атлетик хичээлийн шинэ жилийн нээлт 2017 он /өсвөр үе/ Хөнгөн атлетик хичээлийн шинэ жилийн нээлт 2017 он /өсвөр үе/
Хөнгөн атлетик хичээлийн шинэ жилийн нээлт 2017 он /өсвөр үе/
Огноо:
2017-09-06 Эхлэх 2017-09-06 Дуусах

Танилцуулга

Багууд

Багийн мэдээлэл байхгүй байна

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Тоглолтын мэдээлэл байхгүй байна

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: